ПОВЕЧЕ ЗА НАС 

Искате да разберете повече за нас? Нашата компания имаме дългогодишен професионален опит в планирането и цялостното изграждане на жилищни, промишлени и офис сгради, както и в допълнителни дейности – машинно полагане на подови покрития, изпълнение на различни видове строително-монтажни работи от крайните фази на строителния процес и др. Постигнатото ни даде възможност в последните години да реализираме и проекти за строителство на нискоенергийни монолитни сгради. Добрата строителна практика се постига благодарение на отлично подготвен екип, иновативни технологии, сътрудничество с партньори със сходни високи критерии за качество. Цените на нашите услуги са привлекателни.

Собствена механизация

Пълен набор оборудване и механизация за изпълнение на груб строеж и други видове СМР от крайните фази на строителния процес

 • Кулокран POTAIN MCT 78 с горно въртене
 • Самоиздигащ се кулокран POTAIN IG050 с долно въртене
 • Дизелов миксокрет за подови замазки PUTZMEISTER MK740 DB с вграден компресор. Машината се използва за изпълнението както на земно-влажна, така и на течна замазка.
 • Геодезически измервателни уреди, включващи тотална станция GPT-3005N на TOPCON
 • Maшини за шлайфане на бетонови настилки и други .
 • 10 / Maшини G – 4  за полагане на нашинна мазилка
 • Подемници GEDA
 • Над 20 000 м² кофражи от водещи световни марки
 • 2500 м² фасадно скеле

Богат опит: повече от 300 000 м² РЗП

Безкомпромисни критерии за качество

Нашата компания имаме експертен опит като главен изпълнител на строителни проекти – повече от 300 000 м² РЗП. Успешното финализиране на поетите към възложителите ангажименти се постига чрез постоянно усъвършенстване на уменията на екипа и използване на съвременни технологии в строителството. Основни цели на строителната компания са постоянно повишаване на качеството на изпълнение на проектите и ефективна комуникация с възложителите за постигане на оптимален краен резултат.

Отговорът на професионалните предизвикателства и конкурентните условия на пазара са високите стандарти за качество, удовлетворяващо и най-взискателните клиенти, които държат на подробно планиране, внимателна селекция на материали, последователни усилия, коректни взаимоотношения и съобразяване с договореностите. Нашата компания имаме е в състояние да предложи на инвеститорите ефективен начин на работа, доказал предимствата си във времето, или изцяло нов подход, ако конкретните условия го изискват.

Как е възможно атрактивната цена да не е за сметка на качеството?

 • Доверие между строителя и доставчиците, градено с години.
 • Собствена механизация, осигуряваща независимост на процеса.
 • Отлична организация и координация на строителната площадка, без престой на техника и работници, стриктно следене на доставките на материали по вид, качество и количество.
 • Екип от професионалисти със специализирана компетентност, непрекъснато повишаване на квалификацията и особено внимание към изпълнителския състав – подбор, обучение и контрол.
 • Предварително обмисляне на всеки предстоящ етап, а при възможност и оптимизация на елементи от него в процеса на работа. Целта е гарантиране на качеството при по-изгодна финансова себестойност на услугата.

Гаранции и изпълнение на договорите в срок

Прецизно планиране и коректност в съвместната работа за отлични резултати

Срокът за изпълнение е от съществена важност при реализирането на проекти, предполагащи по-мащабни инвестиции от страна на възложителя – многофамилна или административна сграда, затворен комплекс и т.н. Опитът ни помага да планираме в детайли и при възможност да съкратим времетраенето на етапите от строителството, за да изпълним условията за постигане на най-добрия възможен резултат.

Оферта за изпълнение на инвестиционен проект

Високо качество на атрактивна цена

От създаването си нашата компания участва в конкурси за избор на изпълнител и многократно е печелила, съревновавайки се както с големите, познати в бранша строителни компании, така и с по-малки, които са в началото на своя бизнес път.

Успехите ѝ се дължат на предимства като гарантирано качество, но на конкурентна цена, тъй като в сравнение с една мащабна фирма, разходите при нашата компания за единица строителен продукт, позволяват да бъде предложена желаната от инвеститорите финансова икономия. Сред предимствата на компанията е и гъвкавата, прозрачна и опростена схема за упражняване на контрол за качеството, както и дългогодишното знание, на  което инвеститорите могат да гласуват доверие. Това поставя нашата компания много преди малките „играчи“ на пазара.

Освновно преимущество на дружеството е и възможността възложителите да се възползват от компетенцията и опита на  компанията още на етапа на оферирането, без да са сключили договор.

Повече за нас и нашата дейност може да разберете като се свържете с нас на посочените телефони: 0879 04 03 00 и 0877 03 00 34