Примерни цени за полагане на машинна мазилка

Цени за труд и материали за полагане на машинни мазилки са представени подробно тук:

RÖFIX 115

Гипсова гладка мазилка

КРАЙНА ЦЕНА СЕ ОПРЕДЕЛЯ СПОРЕД ДЕБЕЛИНАТА НА МАЗИКАТА

Гладка хастарна еднослойна мазилка. За вътрешни стени и тавани върху
всички стандартни основи за мазилка, като тухли, циментови и варо-пясъчни
блокчета, както и върху грапав бетон.

Хастарна мазилка за RÖFIX структурни, благородни, силикатни, силиконови или полимерни мазилки.

подробна информация

Приложение и предимства на гипсовите и варо-гипсовите машинни мазилки

Прилагат се единствено за измазване на вътрешни помещения с обичайна влажност на въздуха (групи по влажностно натоварване: W1, W2 и W3).

Нанасят се еднослойно по стени и тавани (след съответна подготовка на основата); подходящи са за стенно отопление при температура на водата в тръбите до максимум +40°C. приложими върху всякакъв тип зидария не се свиват при съхнене (не съсъхват) по-малък риск от поява на пукнатини (еластични са) висока степен на завършеност/гладкост дават възможност за поправки с около 1/3 по-леки от варо-циментовите мазилки (по-лесни са за работа и намаляват общото натоварване на сградата)

Предимства на  гипсовите машинни мазилки: лесни за нанасяне лесни за изглаждане гарантират висока производителност (възможност за измазване на едно помещение – стени и таван, в рамките на един работен ден) осъществяват добра връзка с основата перфектна гладкост на крайната визия

Варо-циментовите машинни мазилки не могат да бъдат изпълнени без пори и абсолютно равни и гладки. Това се установява при проверка с тангиращ по повърхността лъч.

„Абсолютно гладки“ повърхности могат да се постигнат изключително посредством така нареченото „фино из-тегляне“ , тоест неколкократно шлайфане и шпакловане с варова шпакловка.

Цена за труд

и материали

13/15 лв./ за м2

за над  – 3000 м2

Цена за труд

и материали

14/16 лв./ за м2

за до  – 3000 м2

Цена за труд

и материали

16/18 лв./ за м2

за до  – 1000 м2

Крайната цена се определя индивидуално за всеки клиент спямо дебелината на мазилката, материала и сложността на обекта.

RÖFIX 150

Гипсо-варова вътрешна мазилка

КРАЙНА ЦЕНА СЕ ОПРЕДЕЛЯ СПОРЕД ДЕБЕЛИНАТА НА МАЗИКАТА

Хастарна и гладка мазилка за вътрешни стени и тавани върху всички обичайни основи за мазилки.

Гладка хастарна олекотена мазилка с перлит за машинно и ръчно нанасяне.

Подходяща за полагането на плочки малък формат с размер до 20 x 20 cm, съгласно ÖNORM B 3346.

подробна информация

Приложение и предимства на гипсовите и варо-гипсовите машинни мазилки

Прилагат се единствено за измазване на вътрешни помещения с обичайна влажност на въздуха (групи по влажностно натоварване: W1, W2 и W3).

Нанасят се еднослойно по стени и тавани (след съответна подготовка на основата); подходящи са за стенно отопление при температура на водата в тръбите до максимум +40°C. приложими върху всякакъв тип зидария не се свиват при съхнене (не съсъхват) по-малък риск от поява на пукнатини (еластични са) висока степен на завършеност/гладкост дават възможност за поправки с около 1/3 по-леки от варо-циментовите мазилки (по-лесни са за работа и намаляват общото натоварване на сградата)

Предимства на гипсови машинни мазилки: лесни за нанасяне лесни за изглаждане гарантират висока производителност (възможност за измазване на едно помещение – стени и таван, в рамките на един работен ден) осъществяват добра връзка с основата перфектна гладкост на крайната визия

Варо-циментовите машинни мазилки не могат да бъдат изпълнени без пори и абсолютно равни и гладки. Това се установява при проверка с тангиращ по повърхността лъч.

„Абсолютно гладки“ повърхности могат да се постигнат изключително посредством така нареченото „фино из-тегляне“ , тоест неколкократно шлайфане и шпакловане с варова шпакловка.

Цена за труд

и материали

13/15 лв./ за м2

за над  – 3000 м2

Цена за труд

и материали

14/16 лв./ за м2

за до  – 3000 м2

Цена за труд

и материали

16/18 лв./ за м2

за до  – 1000 м2

Крайната цена се определя индивидуално за всеки клиент спямо дебелината на мазилката, материала и сложността на обекта.

RÖFIX 500

Варо-циментова екологична хастарна мазилка

КРАЙНА ЦЕНА СЕ ОПРЕДЕЛЯ СПОРЕД ДЕБЕЛИНАТА НА МАЗИКАТА

Екологична бяла варо-циментова хастарна мазилка. Силно паропропусклива,
осигуряваща благоприятен микроклимат в помещенията. Компонент
от варова система, възпрепятстваща развитието на болестотворни
микроорганизми по стените.

подробна информация

Приложение и предимства на варо-циментовите машинни мазилки

Да се спазват изискуемите дебелини на мазилките (ми­нимални и максимални) съгласно технически карти. Минималната дебелина на мазилката се смята заедно с армиращия слой.

При по-големи дебелини се налага нанасяне на мазил­ката на два слоя. След като първият слой е набрал пър­воначална якост, вторият слой се полага по метода „прясно в прясно“. Ако това не е възможно, полагане­то на втория слой се извършва на следващия ден, като повърхността на първия се награпява. Дебелината на мазилката зависи от материала на осно­вата.

Извършват се специфичните за материала проверки на основата за мазилки и подготвителни мероприятия. Предварително се обработва основата за мазилки, съгласно спецификата на продукта (например предва­рително намокряне).

Избягват се кухини зад профили на мазилки (лайсни за мазилка, профили за предпазване на ръбовете). Изпълняват се преходите на мазилки към монтажни части, съгласно изискванията за равномерна издаденост. Подлежащи на измазване строителни елементи (напри­мер прозоречни каси) се подмазват равномерно.

Хастарът се отсича особено внимателно, така че да се изравняват вдлъбнатините и вълните, респективно да се избягва образуването на повърхнинна ципа (опас­ност от образуване на петна за тънкослойните завърш­ващи мазилки).

 

Цена за труд

и материали

13/15 лв./ за м2

за над  – 3000 м2

Цена за труд

и материали

14/17 лв./ за м2

за до  – 3000 м2

Цена за труд

и материали

17/18 лв./ за м2

за до  – 1000 м2

Крайната цена се определя индивидуално за всеки клиент спямо дебелината на мазилката, материала и сложността на обекта.

RÖFIX 510

Варо-циментова хастарна мазилка

КРАЙНА ЦЕНА СЕ ОПРЕДЕЛЯ СПОРЕД ДЕБЕЛИНАТА НА МАЗИКАТА

Хастарна мазилка за вътрешни стени, тавани и фасади. Ръчно и машинно полагане. За вътрешно и външно приложение.

Подходящ за мокри помещения в жилища, преди облицовка с плочки (при клас по влагонатоварване W4 съгл. ÖN B3346, за жилищни помещения)

подробна информация

Приложение и предимства на варо-циментовите машинни мазилки

Да се спазват изискуемите дебелини на мазилките (ми­нимални и максимални) съгласно технически карти. Минималната дебелина на мазилката се смята заедно с армиращия слой.

При по-големи дебелини се налага нанасяне на мазил­ката на два слоя. След като първият слой е набрал пър­воначална якост, вторият слой се полага по метода „прясно в прясно“. Ако това не е възможно, полагане­то на втория слой се извършва на следващия ден, като повърхността на първия се награпява. Дебелината на мазилката зависи от материала на осно­вата.

Извършват се специфичните за материала проверки на основата за мазилки и подготвителни мероприятия. Предварително се обработва основата за мазилки, съгласно спецификата на продукта (например предва­рително намокряне).

Избягват се кухини зад профили на мазилки (лайсни за мазилка, профили за предпазване на ръбовете). Изпълняват се преходите на мазилки към монтажни части, съгласно изискванията за равномерна издаденост. Подлежащи на измазване строителни елементи (напри­мер прозоречни каси) се подмазват равномерно.

Хастарът се отсича особено внимателно, така че да се изравняват вдлъбнатините и вълните, респективно да се избягва образуването на повърхнинна ципа (опас­ност от образуване на петна за тънкослойните завърш­ващи мазилки).

 

Цена за труд

и материали

13/15 лв./ за м2

за над  – 3000 м2

Цена за труд

и материали

14/17 лв./ за м2

за до  – 3000 м2

Цена за труд

и материали

16/18 лв./ за м2

за до  – 1000 м2

Крайната цена се определя индивидуално за всеки клиент спямо дебелината на мазилката, материала и сложността на обекта.

RÖFIX 530

Варова хастарна мазилка

КРАЙНА ЦЕНА СЕ ОПРЕДЕЛЯ СПОРЕД ДЕБЕЛИНАТА НА МАЗИКАТА

Редуцира вредните вещества и въглеродния диоксид

Осигурява здравословен микроклимат в дома

Спомага за живот без алергии

Отличава се с много висока паропропускливост

Регулира влажността в помещението

Притежава отлична обработваемост

подробна информация

Приложение и предимства на варо-циментовите машинни мазилки

Да се спазват изискуемите дебелини на мазилките (ми­нимални и максимални) съгласно технически карти. Минималната дебелина на мазилката се смята заедно с армиращия слой.

При по-големи дебелини се налага нанасяне на мазил­ката на два слоя. След като първият слой е набрал пър­воначална якост, вторият слой се полага по метода „прясно в прясно“. Ако това не е възможно, полагане­то на втория слой се извършва на следващия ден, като повърхността на първия се награпява. Дебелината на мазилката зависи от материала на осно­вата.

Извършват се специфичните за материала проверки на основата за мазилки и подготвителни мероприятия. Предварително се обработва основата за мазилки, съгласно спецификата на продукта (например предва­рително намокряне).

Избягват се кухини зад профили на мазилки (лайсни за мазилка, профили за предпазване на ръбовете). Изпълняват се преходите на мазилки към монтажни части, съгласно изискванията за равномерна издаденост. Подлежащи на измазване строителни елементи (напри­мер прозоречни каси) се подмазват равномерно.

Хастарът се отсича особено внимателно, така че да се изравняват вдлъбнатините и вълните, респективно да се избягва образуването на повърхнинна ципа (опас­ност от образуване на петна за тънкослойните завърш­ващи мазилки).

 

Цена за труд

и материали

19/20 лв./ за м2

за над  – 3000 м2

Цена за труд

и материали

20/21 лв./ за м2

за до  – 3000 м2

Цена за труд

и материали

20/23 лв./ за м2

за до  – 1000 м2

Крайната цена се определя индивидуално за всеки клиент спямо дебелината на мазилката, материала и сложността на обекта.

СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ

Иновативни технологии, съчетани с експертна работа

ПРОЕКТ

Като възложител, е необходимо да разполагате с техническия проект по всички части: архитектурна, конструктивна, електро, ВиК, ОВК, вертикална планировка и ландшафтно оформление, ПБЗ (план за безопасност и здраве + временно строителство), енергийна ефективност, ПУСО (план за управление на отпадъците), геоложко проучване и т.н. Освен техническия проект, прикачете тук и разрешителното за строеж, ако има издадено такова, и по възможност – чертежите по архитектурната и конструктивната част във формат DWG.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Подробно описание на всички видове СМР по всички части на проекта, които предстои да бъдат изпълнени, със съответните количества – на база на техническия проект. За да направите запитване за оферта, е необходимо да разполагате с количествена сметка, в пълния ѝ обем, тъй като оферирането, по същество, е остойностяване на количествената сметка. Като бонус, в хода на оферирането, след детайлното запознаване с проекта, нашата компания винаги анализира и отбелязва пропуски в проекта, предлага оптимизация или варианти на детайли и системи, всичко това – на база опита ни от над 17 години практическото изпълнение на обекти във високото строителство.

ПОДГОТОВКА

Не се стараем да изпратим първи оферта, защото често набързо подготвената оферта, особено за сериозен обект, е шаблон, в който не са отчетени особеностите на проекта и не са направени конкретни запитвания към доставчиците на основните видове материали за дадения обект.

ПРОУЧВАНЕ

Запознаваме се детайлно с всички части на проекта, със задължителен оглед на терена, независимо дали става дума за оферта само за груб строеж или за цялостно изпълнение. Така успяваме да огледаме и да открием пропуските, разминаването между количествата, спецификациите на видовете СМР и чертежите, както и наличието на конфликтни точки между отделните части на проекта

ОПТИМИЗАЦИЯ

Предлагаме оптимизация на елементи от проекта, която винаги е обоснована и се базира на опита ни в изграждането и гаранционната поддържка на вече предадените за експлоатация обекти, изпълнени от нас.

РЕШЕНИЯ

Задаваме към инвеститорите, съответно към проектантския екип, автор на проекта, точните въпроси за всичко, което сме констатирали, на които въпроси много често сме в състояние да дадем решение, даже и повече от едно.